coachtraject

Maakt jouw kind van een mug een olifant?

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we kort de hulpvraag / wens, waarbij ik mijn werkwijze toelicht. We maken een afspraak voor een intakegesprek en stuur ik een vragenlijst toe.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de thema’s die spelen bij het kind en / of het gezin. Hiermee zullen we dieper ingaan op de hulpvraag en wens, waarbij het doel voor het traject opgesteld wordt. Tot slot maken we een afspraak voor een eerste coachsessie met het kind. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de thema’s, de hulpvraag en het doel. Coaching is maatwerk en daarom zal ik het aantal sessies, afhankelijk van de voortgang van het kind, samen met jullie afstemmen.

Ligt jouw kind urenlang wakker liggen of wordt het steeds wakker?

Coachsessies

Een coachsessie met het kind duurt een ongeveer uur en zal in mijn praktijk plaatsvinden. Objectief luisteren speelt een belangrijke rol binnen mijn coachtraject, waarbij veiligheid en vertrouwen de boventoon voeren. Om deze reden zal ik op een interactieve wijze tijdens de eerste sessie ook de wensen, behoeften en vragen van het kind zelf bespreken. Op basis van de behoefte van het kind en het doel van het traject maak ik gebruik van methodieken, aangepast aan het kind. Het werken met creatieve en praktische materialen om de eigen talenten en kwaliteiten van het kind positief te ontwikkelen is hier een onderdeel van.  

Tussentijdse evaluatie / eindevaluatiegesprek

De duur van een coachtraject is verschillend. We sluiten ieder traject af met een evaluatie. Een tussentijdse evaluatie zal in ieder geval plaatsvinden na 4 sessies. Indien blijkt dat we het doel hebben bereikt, ronden we het traject af en zien we deze evaluatie als een eindevaluatiegesprek.

Heeft uw kind onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn?

info@coachprakijkdeb.nl/ 06-51229813