Kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek bestaat uit een telefonisch (of op verzoek persoonlijk) gesprek van max. 30 minuten. Dit gesprek is zowel overdag als ´s avonds bij jou thuis mogelijk. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we kort de hulpvraag / wens, waarbij ik mijn werkwijze toelicht. Bij een wederzijdse klik maken we een afspraak voor een intakegesprek en stuur ik je een vragenlijst toe

Coachtraject

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de thema’s die spelen bij het kind en / of het gezin. Hiermee zullen we dieper ingaan op de hulpvraag en wens, waarbij het doel voor het traject opgesteld wordt. Tot slot maken we een afspraak voor een eerste coachsessie met het kind. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de thema’s, de hulpvraag en het doel. Coaching is maatwerk en daarom zal ik het aantal sessies, afhankelijk van de voortgang van het kind, samen met jullie afstemmen. Mocht tijdens de coaching blijken dat er meer sessies nodig zijn, bespreken we dit  vroegtijdig

Coachsessies

Een coachsessie met het kind duurt een uur (inclusief een korte terugkoppeling naar ouders) en zal bij je thuis plaatsvinden. Objectief luisteren speelt een belangrijke rol binnen mijn coachtraject, waarbij veiligheid en vertrouwen de boventoon voeren. Om deze reden zal ik op een interactieve wijze tijdens de eerste sessie ook de wensen, behoeften en vragen van het kind zelf bespreken. Op basis van de behoefte van het kind en het doel van het traject maak ik gebruik van methodieken, aangepast aan het kind. Het werken met creatieve en praktische materialen om de eigen talenten en kwaliteiten van het kind positief te ontwikkelen is hier een onderdeel van.  

Tussentijdse evaluatie / eindevaluatiegesprek

Een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden na 4 sessies. Indien blijkt dat we het doel hebben bereikt, ronden we het traject af en zien we deze evaluatie als een eindevaluatiegesprek.